Make your own free website on Tripod.com

Ontvangstbevestiging


Beste UserName,

Dank u wel voor het versturen van MessageType over onze Subject. Als u ons heeft gevraagd contact met u op te nemen dan gebruiken wij de volgende informatie:

E-mail: UserEmail
Telefoon: UserTel
FAX: UserFAX

Ga terug naar het enquêteformulier als deze informatie onjuist is en verander het. Dank u wel voor uw bijdrage aan het verbeteren van onze dienstverlening.

Hoogachtend,

Manager, Klantenservice


U kunt teruggaan naar het enquêteformulier door te klikken op de knop Vorige in uw browser.
Bewerkt op: March 10, 2000.